app download

Toritome no Nai Koi no Shi

Toritome no Nai Koi no Shi
Rating: 9.8 of 416 person votes
Rank 727 /20,1487
Alternative: The Rambling Love Poem;
Artists: Ichikawa Kei
Author(s): Ichikawa Kei
Genres: One shotShounen ai
Release: 2015
Status: Complete
Summary:

ch.001 33 Pages 2015-12-22 08:29:00
ch.1 33 Pages 2015-12-22 08:29:00
ch.1 33 Pages 2015-12-22 07:49:00

RELATIVE MANGA