app download

Nikushoku Danshi to Soshoku Danshi Manga

Nikushoku Danshi to Soshoku Danshi Manga
Rating: 9.3 of 40 person votes
Rank 1299 /20,1487
Alternative: 肉食男子×草食男子;Nikushoku Danshi x Soshoku Danshi;
Artists: Kitahata Akeno
Author(s): Kitahata Akeno
Genres: RomanceDramaYaoi
Release: 2015
Status: Ongoing
Summary:

ch.006 27 Pages 2018-08-10 14:39:15
ch.006 27 Pages 2018-08-10 06:46:00
ch.005 19 Pages 2018-08-01 15:50:25
ch.005 19 Pages 2018-08-01 07:57:00
ch.004 35 Pages 2018-08-01 15:52:25
ch.004 35 Pages 2018-08-01 07:59:00
ch.003 32 Pages 2018-07-27 13:29:44
ch.003 32 Pages 2018-07-27 05:36:00
ch.002 35 Pages 2017-12-23 13:12:21
ch.002 35 Pages 2017-12-23 05:14:00
ch.001 35 Pages 2017-12-23 13:13:21
ch.001 35 Pages 2017-12-23 05:14:00
vol.1 ch.2 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.1 ch.1 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.01 ch.002 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.01 ch.002 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.01 ch.001 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.01 ch.001 35 Pages 2016-07-29 06:50:00
vol.1 ch.2 35 Pages 2016-10-04 15:05:00
vol.1 ch.1 35 Pages 2016-10-04 13:14:00
vol.1 ch.2 35 Pages 2016-10-04 15:05:00
vol.1 ch.1 35 Pages 2016-10-04 13:14:00
ch.002 35 Pages 2016-07-29 06:55:00
ch.002 35 Pages 2016-07-29 06:55:00
ch.001 35 Pages 2016-07-29 06:54:00
ch.001 35 Pages 2016-07-29 06:54:00
ch.2 35 Pages 2016-07-29 06:55:00
ch.1 35 Pages 2016-07-29 06:54:00

RELATIVE MANGA