app download

Majo to Kiketsu no Kishi

Majo to Kiketsu no Kishi
Rating: 9.4 of 270 person votes
Rank 687 /20,1487
Alternative: 魔女と貴血の騎士;
Artists: Kaji Eiri
Author(s): Kaji Eiri
Genres: RomanceShoujoDramaSupernatural
Release: 2015
Status: Ongoing
Summary:

ch.000 32 Pages 2017-12-25 03:36:04
ch.000 32 Pages 2017-12-24 19:38:00
vol.1 ch.1.1 32 Pages 2016-05-03 01:59:00
vol.01 ch.001.1 32 Pages 2016-05-03 01:59:00
vol.01 ch.001.1 32 Pages 2016-05-03 01:59:00
ch.001.1 32 Pages 2016-05-03 06:30:00
ch.001.1 32 Pages 2016-05-03 06:30:00
ch.1.1 32 Pages 2016-05-03 06:30:00

RELATIVE MANGA