app download

Koi to Kemono to Seitokai

Koi to Kemono to Seitokai
Rating: 9.6 of 166773 person votes
Rank 1473 /20,1487
Alternative: 恋と怪モノと生徒会;恋爱的学生会妖怪;
Artists: Shiraishi Yuki
Author(s): Shiraishi Yuki
Genres: RomanceShoujoSchool life
Release: 2015
Status: Ongoing
Summary:

From Chibi Manga:
A heroine who can see a spirit, sakura! from living with fear being threaten everyday turns into a ikemen paradise students council...? what happening..?

ch.005 45 Pages 2017-12-26 19:56:27
ch.005 45 Pages 2017-12-26 11:59:00
ch.004 33 Pages 2015-08-20 02:18:00
ch.004 33 Pages 2015-08-20 02:18:00
ch.003 34 Pages 2015-05-13 01:14:00
ch.003 34 Pages 2015-05-13 01:14:00
ch.002 34 Pages 2015-05-11 09:10:00
ch.002 34 Pages 2015-05-11 09:10:00
ch.001 40 Pages 2015-03-03 23:44:00
ch.001 40 Pages 2015-03-03 23:44:00
ch.4 33 Pages 2015-08-20 02:18:00
ch.3 34 Pages 2015-05-13 01:14:00
ch.2 34 Pages 2015-05-11 09:10:00
ch.1 40 Pages 2015-03-03 23:44:00
ch.5 45 Pages 2016-09-15 20:50:00
ch.4 33 Pages 2017-12-21 16:57:38
ch.4 33 Pages 2017-12-21 08:59:00
ch.3 34 Pages 2017-12-21 16:57:38
ch.3 34 Pages 2017-12-21 08:59:00
ch.2 34 Pages 2017-12-21 16:57:38
ch.2 34 Pages 2017-12-21 08:59:00
ch.1 v2 40 Pages 2017-12-21 16:57:38
ch.1 40 Pages 2017-12-21 08:59:00
ch.1 40 Pages 2017-12-21 16:57:38
ch.1 40 Pages 2017-12-21 08:59:00
ch.5 45 Pages 2016-09-15 20:50:00
ch.4 33 Pages 2015-08-20 05:52:00
ch.3 34 Pages 2015-05-20 09:24:00
ch.2 34 Pages 2015-05-20 09:20:00
ch.1 36 Pages 2015-05-20 09:16:00
ch.4 33 Pages 2015-08-20 05:52:00
ch.3 34 Pages 2015-05-20 09:24:00
ch.2 34 Pages 2015-05-20 09:20:00
ch.1 36 Pages 2015-05-20 09:16:00
ch.005 45 Pages 2016-09-13 03:38:00
ch.005 45 Pages 2016-09-13 03:38:00
ch.004 33 Pages 2016-09-13 03:34:00
ch.004 33 Pages 2016-09-13 03:34:00
ch.003 34 Pages 2015-05-13 01:41:00
ch.003 34 Pages 2015-05-13 01:41:00
ch.002 34 Pages 2015-05-15 12:05:00
ch.002 34 Pages 2015-05-15 12:05:00
ch.001 40 Pages 2015-05-15 12:04:00
ch.001 40 Pages 2015-05-15 12:04:00
ch.5 45 Pages 2016-09-13 03:38:00
ch.4 33 Pages 2016-09-13 03:34:00
ch.3 34 Pages 2015-05-13 01:41:00
ch.2 34 Pages 2015-05-15 12:05:00
ch.1 40 Pages 2015-05-15 12:04:00

RELATIVE MANGA